Марки
 
Количка
0 продукта
 
Категории
 
 
 
 

Стандартен формуляр за отказ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


– До: АЛБЕНА АНДОНОВА-АСА ЕООД,
юридическо лице, с адрес на фирмата:
България, Област София, гр.Костинброд, ул.Струма-26, ЕИК/ПИК 204180722, еmail: albena.andonova@mail.bg, тел.0988824039


– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата